Aktualności i Praca

TYTUŁ PROJEKTU

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa GMK Łobez S.A. na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesu produkcyjnego w zakresie wytwarzania specjalistycznych produktów metalowych i  metalowo – gumowych”

Numer Umowy: RPZP.01.05.00-32-0123/16-00

Czytaj więcej

Komora śrutownicza - 1 komplet

Zaptytanie Ofertowe Nr 1/2018

Dostawa komory śrutowniczej – 1 komplet, zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczne: 1) wymiary wewnętrzne LxBxH - 15mx5mx5m 2) zestaw urządzeń wentylacyjno-filtracyjnych działającym w zamkniętym zasilania o i ...

Czytaj więcej

ploter frezujący BLACK 2012

Wycinamy komputerowo ...

Czytaj więcej

giętarka SAHINLER HPK 120

Kolejna odsłona naszych możliwości ...

Czytaj więcej

Projekt Fotowoltaika

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb firmy GMK Łobez S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Prioritetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odna

Umowa nr PRZP.02.10.00-32-B056/17-00

Czytaj więcej

1