Dotyczy zapytania na Komorę śrutowniczą.

Zgodnie z protokołem z dnia 07.06.2018 wybrana została Agencja Anticorr Sp. z o.o. z ceną netto 352.285,00 zł