Lp. wyszczególnienie dane
1 2 3
1. Wnioskodawcy GMK Łobez Spółka Akcyjna
2.  Tytuł projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb firmy GMK ŁOBEZ S.A.” 
3. Numer umowy o dofinansowanie RPZP.02.10.00-32-B056/17-00

4.

 

 

  „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.
5.  Wartość projektu 259 975,26 zł
6. Kwota dotacji 179 657,68 zł
7. Wkład własny 80 317,58 zł

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja projektu następuje w ramach Działania 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6kW. Instalacja zostanie zainstalowana na dachu hali produkcyjnej, na działce należącej do firmy GMK Łobez. Jako źródło energii odnawialnej zastosowane zostaną 144 moduły fotowoltaiczne o mocy 275Wp. oraz 2 inwertery o mocy: 17,5 kW każdy.

Projekt przewiduje podjęcie następujących czynności prowadzących do uzyskania pożądanego efektu:
1. Prace przygotowawcze, na które składają się: •Wykonanie studium wykonalności projektu 2. Prace budowlano-instalacyjne, prowadzące do powstania zaplanowanej infrastruktury, do których należą: •Budowa konstrukcji wsporczej pod ogniwa fotowoltaiczne •Montaż instalacji fotowoltaicznej.
3.Nadzór nad prawidłową realizacją projektu: Inżynier kontraktu.

Efektem realizacji projektu będzie wykorzystanie potencjału energetyki słonecznej w procesie zasilania zakładu w energię elektryczną.