26.10.2017

Norma ISO 9001:2008 stanowi standard i punkt odniesienia dla funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Wśród wielu koncepcji i metod poczesne miejsce mają te, które bezpośrednio odnoszą się do organizacji i jakości stanowiska pracy i jego środowiska. Często wywodzą się one z odległych kulturowo i geograficznie rejonów lecz są stosowane z powodzeniem w Europie i na całym świecie. Jedną z nich jest, kluczowy dla Lean Manufacturing i Lean Management, zestaw technik 5S wywodzący się z Japonii.

5S to w skrócie :

SORTOWANIE – SYSTEMATYKA – SPRZĄTANIE – STANDARYZACJA - SAMODYSCYPLINA

Szkolenie z tego zakresu odbyło się niedawno w naszej firmie. Konsekwentnie ulepszamy nasz warsztat pracy i pamiętamy o zasadach gwarantujących sukces, bezpieczeństwo i satysfakcję.