GMK Łobez S.A. ul. Bema 35

73-150 Łobez

NIP:8540011282

REGON:810663831

NR KRS:0000101631

SAD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Wysokość kapitału zakładowego 500.000,00 zł