ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące zamiaru realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa GMK Łobez S.A. na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesu produkcyjnego w zakresie wytwarzania specjalistycznych produktów metalowych i metalowo-gumowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5: Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta

GMK Łobez S.A.

73-150 Łobez

Ul. Bema 35

Tel. Centrala 913974041

biuro@gmklobez.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Nowa tokarka CNC.

Parametry techniczne:

 • przelot nad łożem min. 500 mm,

 • przelot nad suportem min. 310 mm,

 • przelot wrzeciona min 80 mm (dla uchwytu hydraulicznego 60 mm),

 • długość toczenia max. 900 mm,

 • moc silnika kW: 7,5,

 • sterowanie FANUC lub podobne innej firmy .

 • prowadnice hartowane min 52 HRC.

 • uchwyt i konik hydrauliczny.

 • głowica 6-cio pozycyjna,

 • maksymalny wymiar narzędzia 32x32 mm

 

Kod urządzenia: 28.41.21 Tokarki do usuwania metalu.

 

Wymagane w cenie: dostawa do GMK Łobez S.A. i szkolenie pracowników.

 1. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do

poszczególnych kryteriów oceny oferty.

 

90% cena

10% okres gwarancji

 

4. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

 

Sposób wyliczenia punktów dla ceny: Cn/Cbx90, gdzie Cn-cena oferty o najniższej wartości, Cb-cena badanej oferty.

Punktacja dla gwarancji: gwarancja 24 miesiące 10 punktów, gwarancja 12 miesięcy 5 punktów.

 

 

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail w terminie 14 dni.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie firmy w dniu następującym po terminie składania ofert.

 

Łobez 30.10.2017r.