CERTYFIKATY

Firma od 2006 roku ma wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 nadzorowany przez DEKRA Certification.

Nadany mamy Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej uprawniający do produkcji wyrobów dla wojska. Obecnie wdrażana jest norma PN-EN ISO 3834 i PN-EN 1090 jako Zintegrowany
System Zapewnienia Jakości w Spawalnictwie i Zakładowej Kontroli Produkcji. Pracownicy
posiadają uprawnienia spawalnicze wg PN-EN 287.

Zarówno wdrożone systemy jak i odpowiednich materiałów stosowanych wprodukcji gwarantują wysoką jakość wytwarzanych wyrobów.